Katowice/Kattowitz 2017

Niemiecko-polskie sympozjum naukowe oraz szkolenie organizowane przez Bibliotekę Martina Opitza w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotek i Kolekcji nt. historii i kultury Niemców we wschodniej Europie, Biblioteką Śląską, Niemieckim Forum Kultury Europa Wschodnia, Górnośląskim Muzeum Wojewódzkim oraz Digitalnym Forum Europa Środkowo-Wschodnia

Bibliotekarskie sympozjum naukowe uczestników zbiorowego katalogu oraz instytutów nt. historii i kultury we Wschodniej Europie (Verbundkatalogteilnehmer/VOE) od 11./12.09 do 14.09.2017 roku w Katowicach

Kolekcje bez granic. Zasoby bibliotekarskie nt. (Górnego) Śląska oraz innych regionów kulturowych w Niemczech oraz w Europie Środkowo-Wschodniej

Za zgodą finansowania przez Rzeczniczkę Rządu Federalnego Republiki Federalnej Niemiec ds. kultury i mediów.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Stadt Herne LWL Osteuropa Kolleg NRW ZVDD Deutsche Digitale Bibliothek eod

 

Die Martin-Opitz-Bibliothek wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Die Stadt Herne trägt ca. ein Drittel des Finanzbedarfs; der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) unterstützt die MOB mit einem jährlichen Zuschuss.